{ }

اخذ استاندارد

 

داشتن علامت استاندارد نشان می‌دهد که کالا و محصولات تولید شده از طرف شما دارای ضمانت است و شما از بهترین و مرغوب‌ترین مواد اولیه برای تهیه کالاهای تولید شده استفاده کرده‌اید. 

مراحل اخذ استاندارد ملی ایران و مدارک و شرایط گرفتن استاندارد:

قدم به قدم مراحل دریافت و اخذ استاندارد

• قدم ۱ تکمیل فرم‌های مربوط به اخذ استاندارد ملی

فرم‌های اعلام‌شده از طرف اداره استاندارد، باید توسط سازمان متقاضی اخذ علامت استاندارد ملی، تکمیل شود. این فرم‌ها شامل اطلاعات عمومی و اطلاعات فنی در خصوص محصولات، خدمات و مجوزهای سازمان متقاضی می‌باشد.

• قدم ۲ تعیین مسئول کنترل کیفیت

مسئول کنترل کیفیت باید مطابق با شرایط احراز تعیین‌شده از طرف اداره استاندارد، تعیین شود و مشخصات مسئول کنترل کیفیت به همراه مدارک مربوطه به اداره استاندارد اعلام شود.

• قدم ۳ مجوزهای قانونی

تمامی اطلاعات مربوط به مجوزهای قانونی باید به اداره استاندارد ارائه شود این مجوزها می‌تواند شامل:

 1. آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن

 2. تصویر پروانه معتبر تأسیس یا مجوز فعالیت

• قدم ۴  مستندسازی استاندارد ملی

مستندات و فرم‌های موردنیاز جهت استانداردسازی محصولات و خدمات با توجه الزامات استاندارد ملی مربوطه باید در سازمان تدوین شود.

مستندات استانداردسازی محصولات و خدمات براجرای فرآیند تحقق محصولات و خدمات و نحوه کنترل و نظارت برآنها تأکید دارد، در مستندسازی استاندارد ملی ایران می‌توان از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نیز کمک گرفت.

در صورتی که سازمان سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را استقرار داده و گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را اخذ نموده است باید تصویر گواهینامه ایزو معتبر بااعتبار از مراجع ملی و بین المللی به اداره استاندارد ارسال شود.

• قدم ۵ مستندات مربوط به آزمون محصول یا خدمات

مدارکی مبنی بر وجود آزمایشگاه تخصصی در سازمان متقاضی یا قرارداد یکساله با آزمایشگاه باید به اداره استاندارد ارائه شود.

• قدم ۶ اجرای مستندات مربوطه

مستندات استاندارد ملی ایران، که در مرحله ۴ تهیه‌شده، در این مرحله اجرا می‌شود.

مهم‌ترین مستنداتی که باید اجراء شوند:

 • فرم‌های بازرسی و کنترل کیفیت

 • ثبت نتایج آزمایش محصول یا خدمات

 • کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری

• قدم 7 ارزیابی محصول و خدمات

سیستم کنترل کیفیت طرحریزی شده، توسط کارشناس استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نمونه محصولات نیز جهت بررسی به آزمایشگاه موردتأیید اداره استاندارد ارائه می‌شود.

• قدم ۸  اخذ پروانه کاربرد استاندارد ملی تشویقی یا اجباری

درصورتی‌که تمامی مراحل فوق اجراء شده و نمونه‌های محصول و خدمات در آزمایشگاه مورد تأیید اداره استاندارد، با الزامات مشخص‌شده منطبق باشد، پروانه استاندارد ملی سازمان متقاضی صادر می‌شود.مدارک مورد نیاز اخذ استاندارد:

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن استاندارد ملی

1-تصویر برابر اصل آگهی ثبت واحد تولیدی خدماتی روزنامه رسمی

2-آگهی تغییرات

3-تصویر برابر اصل پروانه تاسیس/بهره برداری/فعالیت از مراجع قانونی

4-فرم ثبت نام علائم تجاری (به صورت اختیاری)

5-تصویر برابر اصل آگهی ثبت نام یا علامت تجاری محصول در روزنامه رسمی(به صورت اختیاری)

6-تصویر پرسشنامه اطلاعات فنی

7-اطلاعات آزمایشگاه واحد تولیدی

8-گواهی نامه معتبر تاییدصلاحیت مدیر یا مسئول کنترل کیفیت

9-مدارک مبتنی بر گرفتن ایران کد(به صورت اختیاری)

10-مدرک مرتبط با مفاصاحساب یا پرداخت کارمزد خدمات که تمامی این موارد توسط موسسه ثبت سفیر پرداخت میگردد.

11-تصویر فیش پرداختی.

  

مجوز های مورد نیاز برای گرفتن استاندارد

 

مجوز لازم برای اخذ استاندارد؟

پاسخ این سوال در رشته های مختلف تولیدی کمی با یکدیگر تفاوت میکند و تقریبا اصول کلی دریافت پروانه استاندارد برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری بشرح زیر می باشد:

دارا بودن مجوز فعالیت مطابق با فرآورده ای که واحد قصد تولید آن را دارد.

در صورت نداشتن جواز دارا بودن تاییدیه اداری ثبت اختراعات مورد تایید است.• راهنمای دریافت پروانه استاندارد اجباری:

داشتن مجوز صنایع و یا جواز اتحادیه یا تاییدیه از ارگان های دولتی و رسمی (در قالب جواز) برای دریافت پروانه استاندارد الزامیست و بدون داشتن آن پروانه صادر نخواهد شد.

قوانین و روش دریافت مجوز در استانهای مختلف کشور می تواند ساده و یا بسیار سخت باشد با مراجعه به ارگان مربوط به شغل خود می توانید شرایط اخذ مجوز را دریافت نماید و یا با سپردن کار به متخصصان ثبت سفیر در کمترین زمان استاندارد دریافت کنید.امکانات تولید:

داشتن فضا و امکانات کافی برای خط تولید و کنترل کیفیت یکی دیگر از الزامات می باشد ولی لزوما مالک کارخانه بودن و یا تمامی محصول را بصورت کامل تولید نمودن، اجباری نیست بدین معنا که واحد می تواند یک خط کوچک مونتاژ نهایی داشته و قطعات را از بازار و یا سایر واحدهای تولیدی خریداری نماید.درخواست کتبی از اداره کل استاندارد:

در خواست کتبی مبنی بر تقاضای دریافت پروانه استاندارد از اداره کل استاندارد استان مربوطه مبنی بر دریافت اجازه تولید آزمایشی و نمونه برداری از خط تولید که معمولا بسته به نوع فراورده در تعداد محدود به واحد اجازه تولید داده می شود و واحد تولیدی به هیچ عنوان حق عرضه کالای تولید شده به بازار را تا دریافت پروانه ندارد.تهیه استاندارد ملی مربوطه:
با مراجعه به استاندارد و مطلع شدن از شماره کتاب استاندارد ملی مربوطه آن را تهیه و نمایید رعایت مجموعه قوانین مندرج در آن الزامی بوده و ملاک اخذ قبولی از آزمونهای استاندارد مطابقت کامل با بندهای استاندارد ملی می باشد و در صورت عدم تطابق نتیجه آزمون مردود است.استخدام کارشناس کنترل کیفیت:
واحد تولیدی می بایست مبادرت به استخدام کارشناس کنترل کیفیت ( معمولا با تحصیلات لیسانس ) در رشته اعلامی توسط موسسه استاندارد نموده و طی نامه کتبی وی را به اداره کل استاندارد استان مربوطه معرفی نماید، پس از تایید صلاحیت نامبرده و طی دوره تخصصی آزمونها و قبولی برای ایشان پروانه تایید صلاحیت صادر خواهد شد.ثبت برند یا علامت تجاری برای تهیه استاندارد(اختیاری):
یکی دیگر از اختیارات دریافت نشان استاندارد داشتن علامت تجاری ثبت شده در اداره کل ثبت علائم کشور بوده و تولید کننده میتواند تصدیق مالکیت علامت تجاری را به اداره استاندارد تقدیم نماید.ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت یا عقد قرارداد با آزمایشگاه همکار:
واحد تولیدی می بایست متناسب با نوع محصول و آزمونهای مربوطه در محل تولید آزمایشگاه مجهز به تستر ها و دستگاههای آزمون تخصصی آن محصول را تهیه نموده و محل مناسبی را به تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت اختصاص دهد. که در حین دریافت پروانه استاندارد و پس از دریافت، مسئول کنترل کیفیت در آن کیفیت کالا را کنترل نماید، کامل بودن و کالیبره بودن تجهیزات می بایست به تایید اداره استاندارد برسد.تدوین نظامنامه:
فراهم کردن یک کتابچه بعنوان نظامنامه کنترل کیفیت از مجموعه باید ها و نباید ها و دستورالعمل های کنترل کیفیت برای تولید فراورده ها در محل تولید به منظور ایجاد قوانین درون سازمانی برای کنترل مستمر کیفیت و افزایش راندمان و رسیدن به کیفیت پایدار.
واحدهای تولیدی پس از دریافت پروانه استاندارد ملی ایران در بازدیدهای دوره ای و نمونه برداری از انبار و یا خط تولید و یا بازار فروش کنترل شده و در صورت عدم تطابق محصول با استاندارد پروانه استاندارد صادره باطل خواهد شد،
معمولا اعتبار پروانه استاندارد یک سال بوده  و واحد تولیدی موظف است همه ساله نسبت به تمدید پروانه و واریز وجه اعتبار اقدام نماید.مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران:

تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون می ‏تواند استاندارد رسمی فرآورده‏ ها را تعیین و تدوین و اجرای آن ها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام کند.وظایف و اهداف مؤسسه استاندارد را نام ببرید

وظایف و اهداف مؤسسه استاندارد:

(تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی، انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و افزایش کارآیی صنایع در جهت خودکفایی کشور، ترویج استانداردهای ملی نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین ‏المللی، کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان، مطالعه و تحقیق درباره روش های تولید، نگهداری، بسته‏بندی و ترابری کالاهای مختلف، ترویج سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش، آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه‏ای و صدور گواهینامه‏ های لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد می باشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفت های علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می نماید و هم شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور را مورد توجه قرار می دهد.

اجرای استانداردهای ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف‏ کنندگان و صرفه جزئی در وقت و هزینه ‏ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمت ‏ها می ‏شود.سازمان ملی استاندارد ایران | ثبت سفیر فعالیت این سازمان در چهار قالب زیر است:

۱ـ استانداردسازی
۲ـ اندازه‌شناسی
۳ـ تأیید صلاحیت
۴ـ ارزیابی انطباق


مرجعیت قانونی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر اساس اختیارات و وظایف قانونی در موارد زیر به عنوان مرجع در کشور شناخته شده است :

 1. تعیین و تدوین استانداردهای ملی(رسمی) به استثنا مواد دارویی.

 2. تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط(به استثنای مواد دارویی).

 3. اجرای سیستم بین‏ المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش.

 4. تائید صلاحیت شرکت ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی(سورویانس) و بازرسی کالا در مبدا و مسیر.

 5. تعیین عیار فلزات گرانبها.

 

توضیح: آزمایشگاه های همکار در سطح کشور بعنوان آزمایشگاه های مرجع شناخته شده است.طبقات استاندارد به چه صورت است؟

طبقه بندی استانداردها عبارتند از:

 • استاندارد های شرکتی یا کارخانه ای (company standard)

 • استانداردهای انجمنی یا صنفی (society standard)

 • استانداردهای ملی یا کشوری (natonal standard)

 • استانداردهای منطقه‌ای (regional standard)

 • استانداردهای بین‌المللی (international standard)

 

استاندارد ملی:

معمولا در هر کشوری یک استاندارد برای آن کشور تهیه می شود و کالاهایی است که می خواهند به دست مصرف کنندگان برسد. باید مجوز های لازم از استاندارد ملی کشور را بدست بیاورد. موسسه استاندارد ملی ایران به صورت دوره ای محصولات شرکت هایی که زیر نظر استاندارد هستند را بررسی و آزمایش می کند.استاندارد منطقه ای:

این استاندارد برای بهتر شدن روابط گروهی از کشور ها تهیه شده است. به عنوان مثال استاندارد مربوط به اتحادیه اروپا.استاندارد بین المللی و انواع استاندارد

استاندارد بین المللی:  

یکی از مهمترین استاندارد ها به شمار می آید و به علت مبادلات تجاری که بین کشور ها وجود دارد بسیار پر اهمیت است . این نوع استاندارد مورد تایید همه کشور های دنیاست و  ایزو یکی از بزرگترین سازمانی است که در گرد آوری این استاندارد نقش دارد.

 • استاندارد اینکوترمز ( International Commercial Terms)

این استاندارد به صورت اختصاصی در زمینه حمل کالا یا بیمه، ترخیص کالاو… توسط اتاق بازرگانی بین المللی گردآوری شده است. افراد کشور های مختلف این استاندارد را قبول دارند.استاندارد‌های شرکتی: 

مجموعه قوانینی است که در حوزه یک شرکت یا کارخانه برای پیمانکاران زیرمجموعه تعریف می‌شود. تنها در همان حوزه اعتبار دارد و فعالیت‌های مختلف تولید، طراحی، آزمون، خدمات پس از فروش، پرسنل، خط مشی مدیریت و…. در آن مورد توجه قرار می‌گیرد. استانداردهایی نظیر جنرال الکتریک ،زیمنس، سامسونگ، تویوتا و … در این رده جای می‌گیرند.استاندارد‌های انجمنی یا صنفی:

مدارک مکتوبی است که در حوزه یک صنعتی – فنی و با هدف ایجاد یک زبان مشترک بین گروهی تدوین می‌شود. رشد و توسعه این نوع استاندارد بیشتر در کشور آمریکا بوده که به دلیل کیفیت بالا و تخصصی بودن، اعتبار جهانی پیدا کرده است. برخی مثال‌ها عبارتند از: استانداردهای انجمن آزمون و مواد آمریکا (ASTM )، انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME )، انجمن جوشکاری آمریکا (AWS)، انجمن مهندسان خودرو (SAE )  و… است.استانداردهای ملی یا کشوری:

استانداردهایی می‌باشند شامل مستندات و مقررات کیفی، تعاریف، روش‌های آزمون، و … یک کشور در مورد محصولات خود یا محصولاتی که در آن کشور اجازه فروش پیدا می‌کنند، که به منظور حمایت از مصرف کنندگان تعیین می شوند. این گروه از استانداردها به وسیله سازمان استاندارد آن کشور با توجه به شرایط مختلف مانند شرایط اقتصادی، فنی و غیره تهیه می شوند. این قوانین شامل سه بخش استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی و استاندارد تدوین نشده می‌باشند.

استانداردهای اجباری:

در رابطه مستقیم با ایمنی، بهداشت، محیط زیست و یا تجارت بوده و به طور قانونی از نظر اجرا، اجباری اعلام می‌شوند.

استانداردهای تشویقی:

استانداردهایی هستند که تولیدکننده با توجه به توان بالای تولید و همچنین علاقمندی و موافقت خود تمایل به اجرای آن دارد. از جمله استانداردهای اجباری، می توان به استاندارد ملی ایران (INSO )، آمریکا (ANSI ) آلمان (DIN )، چین (GB) و… اشاره کرد.استاندارد های مختف با توضیح و مدارک

استانداردهای منطقه‌ای:

برخی عوامل مانند موقعیت جغرافیایی، سیاست، واردات و صادرات و … باعث میشود، برخی از کشورها به منظور سهولت در مبادلات و تشریفات و هزینه‌ها به تدوین استانداردی بین چند کشور در یک منطقه بپردازند. به طور مثال، استاندارد حلال استانداردی منطقه‌‍ای است که مابین کشورهای اسلامی تنظیم شده است.

استانداردهای بین‌المللی:

این استانداردها به منظور ایجاد تعریفی واحد و مورد تایید مابین تمامی کشورهای دنیا برای ایجاد هماهنگی و نیز گسترش همکاریهای جهانی در خصوص فعالیتهای اقتصادی، فنی، علمی و تحقیقاتی تدوین می شوند. مهمترین آنها عبارتند از: استاندارد ایزو (ISO) و استاندارد کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) و ... است.


 وظایف موسسه استاندارد ایران در مورد استاندارد اجباری واردات:

زمانی که صادرات و واردات یک کشور بدون نظارت انجام شود، برای بخش های گوناگون از کشور مشکلات بوجود می آید و در بخش واردات کالا از اولین کسانی که دچار آسیب می شوند مردم هستند، زیرا کالای بدون استاندارد و بی کیفیت در اولین مرحله مردم را متضرر خواهد کرد. به همین دلیل است که بحث استاندارد اجباری مورد توجه قرار می گیرد. ماده 3 فصل دوم قانون اصلاح قوانین موسسه استاندارد دارای دو بند می باشد که بند دوم آن متعلق به واردات کالا است. کنترل کیفیت کالاهای وارداتی باید طبق استاندارد اجباری واردات بررسی شوند و با این کار از ورود کالای نامرغوب جلوگیری می شود و تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی مورد توجه و حمایت قرار می گیرند. این قوانین به بخش هایی از گمرک که وظیفه واردات را به عهده دارند فرستاده می شود. استاندارد اجباری به بخش صادرات هم مربوط می شود و بند اول ماده 3 فصل دوم قانون موسسه استاندارد به صادرات کالا اشاره دارد و استاندارد اجباری صادرات کالاهایی که وارد کشور می شود را بررسی می کند و از صدور کالاهای بی کیفیت جلوگیری می کند و با نظارت درست بر روی کالای صادراتی این مواد نیز می تواند با کالاهای مشابه خارجی رقابت نماید.لیست کالاهای استاندارد اجباری تنظیم شده توسط موسسه استاندارد:

تعدادی از کالا های مشمول استاندارد اجباری در قوانینی که تنظیم می گردد، باید با نظارت و دقت بیشتری بررسی گردد. هر گونه تغییری در این قوانین به مراکزی که مسوول رسیدگی واردات و صادرات هستند اعلام می گردد. از جمله کالاهای که مشمول این قانون می باشد، می توان به استاندارد اجباری زعفران اشاره نمود. این محصول که از مهمترین کالاهای صاداتی ایران است بسیار مورد توجه در کشورهای دیگر است و قوانین سختگیرانه ای برای ورود این کالا اجرا می گردد، به همین دلیل استاندارد اجباری در مورد آن اعمال می گردد. از جمله محصولات دیگری که باید قوانین استاندارد اجباری در مورد آن رعایت شود عسل می باشد. استاندارد صادرات عسل دارای مراحل مختلفی است و باید تحت نظارت و آزمایشهای بسیاری قرار بگیرد زیرا امکان تقلب در این محصول بسیار بالا است و ارزیابی های کشور های وارد کننده این محصول از ایران بسیار قدرتمند است و باید استاندارد اجباری در مورد این محصول حتما انجام بگیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جهت کسب اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان ميتوانيد با

موسسه حقوقي ثبت سفير تماس بگيريد.

 

 


نظرات
مطالب مرتبط