مقالات مالیاتی و حسابداری

   مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند
مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمود علیزاده اظهارداشت: به موجب بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور از امسال مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

ادامه مطلب

قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی
قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی

ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم: درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از

ادامه مطلب

 معافیت مالیاتی 20 ساله فعالان اقتصادی در مناطق آزاد
معافیت مالیاتی 20 ساله فعالان اقتصادی در مناطق آزاد

در خصوص ثبت اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، «ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 4/2/1379 شورای عالی مناطق آزاد چنین مقرر می دارد: «انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند، مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد.در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»

ادامه مطلب

تعیین حوزه واخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه در اداره مالیاتی غرب تهران
تعیین حوزه واخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه در اداره مالیاتی غرب تهران

جهت تعیین حوزه و اخذ کد اقتصادی برای غرب تهران ، با ما تماس بگیرید. اخذ کد اقتصادی خود را به ما بسپارید هر شرکت پس از انجام روال تاسیس باید نسبت به تعیین حوزه و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.اخذ کد اقتصادی به این جهت مهم است که برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه ، امکان ارائه اظهارنامه از طریق الکترونیکی فقط با کد اقتصادی میسر است . لازم به ذکر است جهت انجام ارزش افزوده و ارائه گزارش های فصلی نیز نیاز به اخذ کد اقتصادی می باشد

ادامه مطلب


1/23