مقالات مالیاتی و حسابداری

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات مستقیم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بیست و پنج درصد (%25) است. که این نرخ با اعمال نرخ مزبور در درآمد مشمول مالیات ، میزان مالیات مشخص خواهد شد. ليكن در خصوص درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم دارای نرخ جداگانه می­باشد، در محاسبه مالیات، نرخ­های مذکور اعمال خواهد شد، به عنوان نمونه نرخ­های مالیات نقل و انتقال املاک، سرقفلی، سهام و حق تقدم سهام شرکت­ها و درآمد اتفاقی.

ادامه مطلب

مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد نوعی از مالیات است که از سوی سازمان امور مالیاتی بر درآمد افراد و اشخاص اعمال می شود. نرخ مالیات بر درآمد بستگی مستقیم به میزان درآمد افراد داشته و پس از اعلام گزارش میزان درآمد توسط افراد حقیقی مشخص می شود که مشمول چه میزان مالیات هستند.

ادامه مطلب

حق تمبر
حق تمبر

مالیات بر حق تمبر ، برای حق تمبر برخی اوراق ، اسناد و مدارک ، طبق قانون دریافت می شود . میزان مالیات حق تمبر ، در قانون مالیات های مستقیم ، تعیین شده است و نحوه پرداخت مالیات حق تمبر ، صرفا در خصوص حق تمبر ثبت شرکت ، از طریق سامانه آنلاین می باشد و مالیات سایر انواع حق تمبر ، به صورت حضوری پرداخت می شود .

ادامه مطلب


1/31