مقالات ثبتی

کارت پیله وری
کارت پیله وری

کارت پیله‌وری یکی از خدمات دولت است که تنها برای مرزنشینان قابل استفاده است. این کارت برای حمایت از استغال و روشی برای درآمدزایی افرادی است که در مناطق محروم مرزی زندگی می‌کنند.

ادامه مطلب

تفاوت کد اقتصادی با شناسه شرکت
تفاوت کد اقتصادی با شناسه شرکت

از سال 1399 شمسی بود که یک شناسه دیگر نیز در دنیای تجارت و تأسیس شرکت ها، پای خود را باز کرد که با نام کد اقتصادی شناخته می شد و این کد از سوی سازمان امور مالیاتی به شرکت ها داده می شد. بر مبنای آن در حال حاضر کد اقتصادی شرکت ها همان شناسه ملی است. اما باز هم یک سری تفاوت ها میان این دو کد وجود دارد: اول این که کد اقتصادی را سازمان امور مالیاتی درج و مشخص می کند. به علاوه شناسه ملی شرکت فقط مخصوص افراد حقوقی است. اما کد اقتصادی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که باید مالیات پرداخت کنند اختصاص می یابد.

ادامه مطلب

آثار تبدیل شرکت های تجاری
آثار تبدیل شرکت های تجاری

شرکتهای تجاری در حقوق ایران از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار میباشند. و همین استقلال باعث میگردد در برخی موارد از نهاد تبدیل شرکت استفاده شود . تبدیل شرکتی به شرکت دیگر یقینا دارای آثار حقوقی است. این تبدیل تنها دامنگیر شرکت نیست بلکه علاوه بر شرکت و شرکاء اشخاص ثالثی که با شرکت رابطه حقوقی داشته و به نوعی با شرکت در تعامل بوده اند نیز از این تغییر وضعیت متاثر می شوند.

ادامه مطلب

بهترین کشورها برای ثبت برند
بهترین کشورها برای ثبت برند

در دنیای امروز بیش از پیش اهمیت حقوق فکری و مباحث برندینگ آشکار می شود بسیاری از افکار خلاق و مبتکر به دنبال بستری مناسب برای رشد توانایی های خود هستند در ادامه به ذکر نمونه هایی از کشورهای مساعد در این زمینه می پردازیم

ادامه مطلب

نحوه ی تغییر اقامتگاه شرکت ها
نحوه ی تغییر اقامتگاه شرکت ها

در حقوق مدنی اقامتگاه اشخاص مرکز بهره برداری یا عملیات آن ها است. این قاعده در مورد اشخاص حقوقی غیر تجاری صدق می کند. در مورد اشخاص حقوقی تجاری یعنی شرکت ها، اقامتگاه مرکز امور اداری است. اما برای اشخاص حقوقی غیر تجاری اقامتگاه، کشوری است که مرکز فعالیت آن ها در آنجا قرار دارد.

ادامه مطلب


1/157