درخواست مشاوره با ارسال عدد 1 به شماره 100088548054 02188548054 ورود عضویت

مقالات ثبتی

اگر شخصی در دو شرکت شاغل باشد و همزمان از دو شرکت بیمه کامل رد شود محاسبه سابقه چگونه است؟
اگر شخصی در دو شرکت شاغل باشد و همزمان از دو شرکت بیمه کامل رد شود محاسبه سابقه چگونه است؟

 چنانچه شخصی در بیش از یک کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار داشته باشد، مطابق قانون ( ماده ٣٤ قانون تامین اجتماعی ) می بایست حق بیمه مربوطه بطور جداگانه و طبق لیست ماهیانه هر کدام از کارگاهها محاسبه و پرداخت گردد.

ادامه مطلب

شرایط بیمه اختیاری
شرایط بیمه اختیاری

 افرادی که قبلاً مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و به دلیل عدم اشتغال از پوشش این بیمه خارج شده اند، به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه، می توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.

ادامه مطلب


1/82