درخواست مشاوره با ارسال عدد 1 به شماره 100088548054 02188548054 ورود عضویت

مقالات حقوقی

تقسیم ارث منقول
تقسیم ارث منقول

در رابطه با تقسیم ارث منقول می توان عنوان نمود که قانون همه ی اموال متوفی که شامل اموال منقول و غیر منقول وی می شود را قابل تقسیم می داند و در تقسیم آنها فرقی بین منقول و غیر منقول بودن آنها وجود ندارد و وراث به نسبت سهمشان از همه این اموال ارث خواهند برد

ادامه مطلب

قانون تصدیق انحصار وراثت
قانون تصدیق انحصار وراثت

هنگامی که فردی فوت می کند ، اگر اموالی داشته باشد ، چه کم و چه زیاد ، همواره جهت تقسیم ارث میان وراث وی ، درگیری به وجود خواهد آمد زیرا عده ای خواهان حق بیشتری از آنچه مستحق آن هستند ، می باشند

ادامه مطلب


1/100